Servislerin Uygun Kullanımı   
Ödeme Yükümlülükleri
Müşterinin Borcu ve Tazminat 
Anlaşma, Sonlandırma ve Eski Durumuna Geri Getirme 
Vergiler 
Garantisini Kabul Etmeme   
Sorumluluğun Sınırlandırılması 
Çeşitli Şartlar 

 

 

Ödeme Yükümlülükleri

 

 

Servis Ücretleri

 

DoliGroup, ilgili servis ücretlerini, ya müşterinin kredi kartından tahsil eder (kredi kartı bilgileri müşterinin kendisi tarafından DoliGroup’a verilir) ya da müşteriye fatura gönderir. DoliGroup müşteriye fatura gönderdiğinde müşteri, faturada belirtilen ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ödemesini yapmalıdır. Ödeme yapılmadığı taktirde DoliGroup müşterinin hesabını derhal kapatma yetkisine sahiptir. DoliGroup tarafından uygulanan bazı servislere fatura edilen kurulum ücreti, servisleri alabilmesi açısından müşteri tarafından ödenmelidir.

Müşteri bu sözleşmeyi iptal ettiğinde, DoliGroup’a olan mevcut borçlarından sorumludur, bunları ödeyeyi taahhüt eder. Servisler yıllık olarak sağlandığından dolayı,  müşteri iptal bildirisini ne zaman verirse versin, mevcut ödemesini yapmakla yükümlüdür.
 

 

Geç Ödemeler


Fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmeyen faturalar gecikmiş olarak kabul edilecektir. Her ay için %15 gecikme cezası veya kanun tarafından öngörülen en yüksek oran uygulanır.

Müşteri bu sözleşme kapsamındaki haklarının yerine getirilmesi için yaptığı dahil, DoliGroup’a tüm masrafları ödemek zorundadır. Avukat masrafları, ilgili kurumlara yapılan masraflar vs. müşteri tarafından ödenir.

Ödenmemiş borçlar olduğu sürece Gecikme Cezaları geçerli olmaya devam edecektir.


 

Geri Dönen Cezası

 

Geri dönen çekli hesaplar, 50 YTL’lik bir geri dönen çek cezası ödemek zorundadırlar.

 


Vergiler

 

Müşteri, hizmetlerden dolayı oluşan vergileri ödemekle mükelleftir.

 

 

Alan Adları

Hosting (barındırma) hizmeti verilirken alınan alan adlarının ödemesi müşteriye aittir. Müşteri tarafından mevcut alınan yada DoliGroup tarafından alınan alan adlarının iadesi mümkün olmadığından, bundan doğacak ücretin geri ödemesi de mümkün değildir. Müşteri, alan adını kullanmasa dahi DoliGroup tarafından yapılan ödemeleri ödemekle yükümlüdür. 
  Site Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri | Uygun Kullanım Politikaları